Vuoden kotiseutuyhdistys 2014

Suomen kotiseutuliiton valtuutettu Heli-Maija Voutilainen ojentamassa kunniakirjaa pj Risto Piispaselle ja siht Pirkko Oinoselle Kivijärvi Soi -konsertin yhteydessä. Kuva Hannu Ahonen.

VUODEN KOTISEUTUYHDISTYS 2014 !

http://www.kotiseutuliitto.fi/kivijarven-kotiseutuyhdistys-valittiin-vuoden-parhaaksi 

"Työmme on huomattu, työtämme on arvostettu."

Lämmin kiitos Suomen Kotiseutuliitolle, valmistelijoille ja päätöksentekijöille!