Taustaa / perustaminen

Kivijärvi-seura toimi hetken aikaa 1960-luvulla. Kotiseutuyhdistystoiminta aloitettiin uudelleen vuonna 2001, nyt Kivijärven kotiseutuyhdistyksenä.

 Kivijärven kotiseutuyhdistyksen edeltäjä – Kivijärvi-seura – aloitti toimintansa 1960-luvulla. Kivijärvi-seura perustettiin 5.1.1964 ja puheenjohtajaksi valittiin kirkkoherra Heikki Karjalainen. Kivijärvi-seuran toiminnasta on säästynyt vain muutamia dokumentteja. Helmikuussa 1964 toimintasuunnitelmaksi kirjattiin ”vanhojen esineiden tallettaminen, vanhan muistitietouden tallettaminen ja ryhdytään toimiin museotilojen hankkimiseksi kotiseutumuseolle”. Seuran 29.10. päivätyn kunnanvaltuustolle osoitetun avustusanomuksen mukaan ”kunnanvaltuusto on kuluvan vuoden aikana päättänyt luovuttaa viljamakasiinin Kivijärvi-seuran käyttöön. Tehdyn valituksen takia päätöstä ei ole kuitenkaan voitu vielä toimeenpanna.” Kivijärvi-seuran toiminta lakkasi kuitenkin jo 1970-luvulla.

Uudelleen museohankkeeseen tartuttiin 1980-luvulla, kun kunnan kulttuuritoimi teetti Pekka Soinisella museosuunnitelman. Resurssit museosuunnitelman loppuun viemiseksi loppuivat ja suunnitelma jäi keskeneräiseksi. Muutaman kerran kunta on yrittänyt hakea Museoviraston harkinnanvaraista valtionavustusta museon kehittämiseen viime vuosikymmenten aikana, mutta päätökset ovat olleet kielteisiä. Vuoden 2001 kielteisen päätöksen jälkeen alkoi pohdinta, voisiko joku muu taho viedä tärkeitä - esimerkiksi museotoimintaan liittyviä - hankkeita eteenpäin ja voitaisiinko käyttää muita rahoituskanavia.

KOTISEUTUYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Kivijärven kotiseutuyhdistys ry - puoluepoliittisesti sitoutumaton, kotipaikkanaan ja toimialueenaan Kivijärven kunta - perustettiin 28.10.2001. Perustavassa kokouksessa osallistujia oli 12 ja yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Lähteen Risto Piispanen. Tiivistäen voidaan sanoa, että yhdistys perustettiin vastavalmistuneen perinnekirjan hallinnointi- ja markkinointikanavaksi sekä kunnan kulttuuritoimessa tehdyn kulttuurikyselyn siivittämänä vastaamaan kyselyssä ilmenneeseen kiinnostukseen harjoittaa kotiseututyötä ja viedä kotiseutuaiheisia hankkeita eteenpäin yhdistysmuotoisena. Yhdistys toimii

 • alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa päätöksentekoon,

 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

 • toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä,

 • seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia,

 • harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa,

 • edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista,

 • harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa,

 • ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja,

 • järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,

 • järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista sekä

 • toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, maakunnan liiton ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.

Kivijärven perinnepiirin muistitietoon perustuva, Sofia Kotilaisen toimittama Het pikkusevverran paljo - Kivijärven Perinnepiirin tallentamaa muistitietoa -kirja valmistui 2001. Vasta perustettu kotiseutuyhdistys otti 1000 kappaleen painoksen markkinoidakseen, myydäkseen ja maksaakseen kunnalle kirjan painatuskulut. Ahkerat myyjät, mm. Leena, Ahti ja Lassi, onnistuivat myymään suurimman osan painoksesta parissa vuodessa. Yhdistys selvisi haasteesta ja sai tuottojakin itselleen.
Perustajina Aaro Leppänen, Pirkko Korpiaho-Hakala, Ilari Kotilainen, Helena Lehto, Vieno Honkonen, Leena Oinonen, Ahti Särkinen, Ahti Salmi, Lauri Kinnunen, Liisa Leppänen, Maijaleena Piispanen ja Risto Piispanen.